ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 1 ตอนที่ 1-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30981
อ่าน  2,528

วิปัสสนาญาณขั้นแรก เป็นปัญญาที่รู้ความต่างกันระหว่างนามและรูป (นามรูปปริจเฉทญาณ) มหากุศลจิตญานสัมปยุตต์เกิดขึ้นและแยกความต่างกันระหว่างลักษณะของนาม และลักษณะของรูปตามความเป็นจริงแต่ละขณะอย่างชัดเจน สิ่งทีรวมกันอยู่เป็นโลกปรากฏโดยความว่างเปล่าจากความเป็นเรา ตัวตน ในขณะนั้นไม่มีอัตตสัญญา (ความจำว่าเป็นเรา) ซึ่งเคยจำหรือรับรู้สิ่งที่มีจริงโดยความเป็น กลุ่มก้อน คิดว่าเป็น โลก จะเริ่มมีความจำที่ถูกต้องในสิ่งที่มีอยู่จริงโดยปรากฏว่าเป็นอนัตตา สติปัฏฐานควรที่จะระลึกต่อไปในลักษณะของนามและรูปทุกประเภท นอกเหนือจากสิ่งที่พิจารณาในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณ เมื่อมีสติที่ระลึกความจริง ปัญญาควรที่จะพิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ ในอนัตตสัญญาที่แทงตลอดแล้วในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณ มิฉะนั้นอัตตสัญญาซึ่งได้สะสมมาเป็นเวลายาวนานในสังสารวัฏฏ์ ก็ไม่สามารถที่จะละคลายไปได้

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 1st stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิปัสสนาญาณที่ 1 .....กดลิ้งค์

2. วิปัสสนาญาณที่ 2 .....กดลิ้งค์

3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1 .....กดลิ้งค์

4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2 .....กดลิ้งค์

5. วิปัสสนาญาณที่ 4 .....กดลิ้งค์

6. วิปัสสนาญาณที่ 5 .....กดลิ้งค์

7. วิปัสสนาญาณที่ 6 .....กดลิ้งค์

8. วิปัสสนาญาณที่ 7 .....กดลิ้งค์

9. วิปัสสนาญาณที่ 8 .....กดลิ้งค์

10. วิปัสสนาญาณที่ 9 .....กดลิ้งค์

11. วิปัสสนาญาณที่ 10 .....กดลิ้งค์

12. วิปัสสนาญาณที่ 11 .....กดลิ้งค์

13. วิปัสสนาญาณที่ 12 .....กดลิ้งค์

14. วิปัสสนาญาณที่ 13 .....กดลิ้งค์

15. วิปัสสนาญาณที่ 14 .....กดลิ้งค์

16. วิปัสสนาญาณที่ 15 .....กดลิ้งค์

17. วิปัสสนาญาณที่ 16 .....กดลิ้งค์

18. บทสรุป .....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ