ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 6 ตอนที่ 7-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  2 ก.ค. 2562
หมายเลข  30995
อ่าน  288

    วิปัสสนาญาณที่ 6 คือ ภยญาณ ความรู้ชัดในภัย (รู้ว่านามรูปเป็นสิ่งที่คุกคาม ทำร้าย)

    เมื่อความรู้ในความดับไปของนามรูป (ภังคญาณ) ได้ดับไป ผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนารู้ว่ากิเลสยังคงหนาแน่น มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นสู่ระดับที่เคยสะสมมา ผู้นั้นพิจารณาด้วยความใส่ใจในลักษณะของการดับไปของนามและของรูป แต่ความยึดมั่นว่าเป็นเรายังคงสะสมอย่างหนาแน่น การยึดมั่นประเภทนี้สามารถที่จะลดลงได้โดยการเห็นความเป็นอันตรายและความไม่น่าพอใจของการดับไปของนามและของรูป ปัญญาควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อพิจารณาลักษณะของนามและของรูป และด้วยเหตุนั้นจึงรู้ชัดยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในความเป็นอันตรายและความไม่เป็นประโยชน์ของการดับไปของความจริง เมื่อปัญญาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถที่จะมีปัจจัยที่ถูกต้องที่จะทำให้วิปัสสนาญาณที่ 6 หรือชื่อว่า ภยญาณ ความรู้ชัดในภัย(ของนามรูป) ความรู้ประเภทนี้จะเห็นความเป็นอันตรายของนามและรูปขณะที่ปัญญานั้นรู้ชัดในขณะที่นาม และรูปนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นและดับไป

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 6th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
     4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
     5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
     6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
     7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
     9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
     10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
     11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
     12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
     13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
     14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
     15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
     16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
     17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
     18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


Tag  ลำดับขั้นของวิปัสสนา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ