ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 8 ตอนที่ 9-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  2 ก.ค. 2562
หมายเลข  30997
อ่าน  403

วิปัสสนาญาณที่ 8 คือความรู้ชัดที่หน่าย ที่ไม่ติด ที่คลายความผูกพัน (นิพพิทาญาณ)

เมื่ออันตรายของสังขารธรรมได้ถูกรู้ชัด ปรากฏเสมือนว่าบ้านเรือนลุกเป็นไฟ ความยึดถือในชีวิตจะลดน้อยลงเมื่อผู้นั้นเห็นชัดในความไม่เป็นประโยชน์ของนามและรูปที่ปรากฏ ต่อจากนั้นก็จะมีความรู้ชัดที่หน่ายในนามรูป (นิพพิทาญาณ)

ข้อความนี้แปลจาก ...The Stages of Vipassana - 8th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิปัสสนาญาณที่ 1 .....กดลิ้งค์

2. วิปัสสนาญาณที่ 2 .....กดลิ้งค์

3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1 .....กดลิ้งค์

4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2 .....กดลิ้งค์

5. วิปัสสนาญาณที่ 4 .....กดลิ้งค์

6. วิปัสสนาญาณที่ 5 .....กดลิ้งค์

7. วิปัสสนาญาณที่ 6 .....กดลิ้งค์

8. วิปัสสนาญาณที่ 7 .....กดลิ้งค์

9. วิปัสสนาญาณที่ 8 .....กดลิ้งค์

10. วิปัสสนาญาณที่ 9 .....กดลิ้งค์

11. วิปัสสนาญาณที่ 10 .....กดลิ้งค์

12. วิปัสสนาญาณที่ 11 .....กดลิ้งค์

13. วิปัสสนาญาณที่ 12 .....กดลิ้งค์

14. วิปัสสนาญาณที่ 13 .....กดลิ้งค์

15. วิปัสสนาญาณที่ 14 .....กดลิ้งค์

16. วิปัสสนาญาณที่ 15 .....กดลิ้งค์

17. วิปัสสนาญาณที่ 16 .....กดลิ้งค์

18. บทสรุป .....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ