ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 15 ตอนที่ 16-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  3 ก.ค. 2562
หมายเลข  31006
อ่าน  251

   วิปัสสนาญาณที่ 15 คือความรู้ชัดที่เป็นผล (ผลญาณ)

   เมื่อมรรคจิตของพระโสดาบันได้ดับไป เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้มีการเกิดขึ้นของจิตที่เกิดสืบต่อดวงถัดไป คือ ผลจิต ผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตจะเกิดทันทีต่อจากมรรคจิตโดยไม่มีสิ่งใดคั่นกลาง โลกุตตรกุศลจิตเป็นกรรมปัจจัยให้วิบากจิตที่เกิดต่อโดยไม่มีการทิ้งช่วงใดๆ ไม่มีจิตอื่นใดในระหว่าง เช่นนั้นจึงเรียกว่า อกาลิโก (ไม่ประกอบด้วยกาล หมายถึง เกิดต่อทันทีไม่มีสิ่งใดคั่นกลาง) เพราะฉะนั้นโลกุตตรวิบากจิตจึงแตกต่างจากวิบากจิตประเภทอื่นๆ โลกุตตรวิบากจิตซึ่งเป็น 2 หรือ 3 ขณะของจิตที่เกิดขึ้นในมรรควิถีและเกิดต่อจากมรรคจิต กระทำชวนกิจ เพราะฉะนั้นผลจิตจึงกระทำกิจหน้าที่ที่แตกต่างจากกิจของวิบากจิตประเภทอื่นๆ (หมายถึง วิบากจิตประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลจิต ทำกิจอื่นที่ไม่ใช่ชวนกิจ เช่น ปฏิสนธิกิจ เป็นต้น)

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 15th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
   4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
   5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
   6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
   7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
   9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
   10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
   11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
   12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
   13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
   14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
   15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
   16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
   17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
   18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


Tag  ลำดับขั้นของวิปัสสนา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ