การอบรมเจริญวิปัสสนา - ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท ตอนที่ 3-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  4 ก.ค. 2562
หมายเลข  31009
อ่าน  302

ปัญญาที่เจริญขึ้นจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะคมกล้าขึ้นและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตามลำดับขั้นของวิปัสสนาที่ได้รู้ชัดแล้ว ในการอบรมเจริญสติปัฏฐานมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันหลายประเภท (วิสุทธิ) ซึ่งสามารถที่จะจำแนกได้เป็น 7 ประเภท

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ