ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 3 ตอนที่ 3-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  4 ก.ค. 2562
หมายเลข  31012
อ่าน  250

   วิสุทธิที่ 3 คือ ความบริสุทธิ์ของความเห็น (ทิฏฐิวิสุทธิ) หมายถึง วิปัสสนาญานคือ นามรูปปริจเฉทญาณ ปัญญาที่รู้ชัดในความต่างกันของลักษณะของนามและรูป ขณะที่ผู้นั้นไม่สำคัญว่าสิ่งที่มีอยู่จริง รวมไปถึงวิปัสสนาญาณด้วย ว่าเป็นตัวตน จึงจะเป็นความบริสุทธิ์ของการเห็น หรือทิฏฐิวิสุทธิ เพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยที่การรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปว่าไม่ใช่ตัวตนจะปรากฏ

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 3rd Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
   4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
   5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
   6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
   7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

----------------
[1] คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ ตอน ๒ หน้าที่ 1 แสดงว่า ทิฏฐิวิสุทธิ นั้นได้แก่ ปัญญา ความเห็นนามและรูปโดยถ่องแท้ ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ
ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 2nd Purity


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ