ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 4 ตอนที่ 4-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  10 ก.ค. 2562
หมายเลข  31021
อ่าน  180

     วิสุทธิที่ 4 คือ ความบริสุทธิ์ของการชนะ หรือข้ามพ้นจากความสงสัย (กังขาวิตรณวิสุทธิ) เมื่อความบริสุทธิ์ของการเห็นได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาที่อบรมเจริญโดยวิปัสสนาเห็นลักษณะของธรรมตามความเป็นจริง ปัญญาเห็นธรรมตามความเป็นจริงขณะที่สติระลึกลักษณะของธรรมที่ปรากฏผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ด้วยหนทางนี้ปัญญาจะสมบูรญ์ถึงระดับที่วิปัสสนาญาณขั้นที่ 2 สามารถเกิดขึ้น ความรู้ชัดในปัจจัยของนามและรูป (ปัจจยปริคหญาณ) เมื่อผู้นั้นเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เหมาะสม ความสงสัยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยปรุงแต่งจึงถูกละคลาย ซึ่งจากนั้นก็จะเป็นความบริสุทธิ์ที่ข้ามพ้นจากความสงสัย

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 4th Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
     4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
     5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
     6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
     7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์


Tag  ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท วิสุทธิ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ