ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 6 ตอนที่ 7-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  11 ก.ค. 2562
หมายเลข  31025
อ่าน  181

     ความบริสุทธิ์ที่ 6 คือ ความบริสุทธิ์โดยความรู้ชัดและเห็นชัดในหนทาง (ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ)

    เมื่อได้ข้ามพ้นจากวิปัสนูกิเลส ปัญญาก็จะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพราะการอบรมเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นก็จะมีความบริสุทธิ์โดยความรู้ชัดและเห็นชัดในหนทาง (ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ) ขณะที่ผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนานั้นเป็นอิสระจากวิปัสนูกิเลส ก็จะมีความบริสุทธิ์ประเภทนี้ตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่ 4 เป็นต้นไป ซึ่งความรู้ชัดการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมทั้งหลาย จนกระทั่งความรู้ชัดที่น้อมไปสู่การดับกิเลส (อนุโลมญาณ) ซึ่งอนุโลมมญานเป็น 3 ขณะจิตที่เกิดขึ้นในมรรควิถี บริกรรม หรือจิตที่เตรียมความพร้อม, อุปจาร หรือ จิตที่เข้าไป และ อนุโลม หรือจิตที่น้อมไปสู่การดับกิเลส

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 6th Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
     4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
     5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
     6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
     7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์


Tag  ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท วิสุทธิ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ