ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 2 ตอนที่ 2-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  4 ก.ค. 2562
หมายเลข  31011
อ่าน  251

   วิสุทธิที่ 2 คือ ความบริสุทธิ์ของจิต (จิตตวิสุทธิ) คือ ระดับของสมาธิ (การเพ่งจดจ่อในสิ่งหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นไปในสิ่งที่ดีงาม) ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับตามที่เป็นจริง เกิดขึ้นในขณะที่สติระลึกลักษณะของนามและรูป หรือเมื่อฌานจิตเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน ฌานจิตนั้นเป็นจิตวิสุทธิ [1] ในขณะที่ผู้นั้นไม่ได้สำคัญว่าฌานจิตเป็นตัวตน

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 2nd Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
   4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
   5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
   6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
   7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

-------------------------
[1] คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ ตอน ๒ หน้าที่ 1 แสดงว่า จิตตวิสุทธิ นั้นได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทั้งอุปจาร


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ