ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 1 ตอนที่ 1-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  4 ก.ค. 2562
หมายเลข  31010
อ่าน  294

วิสุทธิแรก คือ ความบริสุทธิ์ของศีล (สีลวิสุทธิ) ศีลเกิดขึ้นพร้อมกับสติปัฏฐานที่ระลึกลักษณะของนามและรูปเป็นสีลวิสุทธิ[1] ในขณะที่มีความบริสุทธิ์จากความไม่รู้ในลักษณะของปรมัตถธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เมื่อสติปัฏฐานไม่เกิด ผู้นั้นจะต้องสำคัญว่าศีลเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงไม่ใช่สีลวิสุทธิ

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 1st Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์

2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์

3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์

4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์

5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์

6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์

7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์

8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

 

[1] คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ ตอน ๒ หน้าที่ 1 แสดงว่า สีลวิสุทธิ นั้นได้แก่ ศีล ๔ อย่าง มีปาฏิโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธศีล และปัจจยสันนิสิตศีล ที่บริสุทธิ์ดี


  ความคิดเห็น 1  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 14 พ.ค. 2563

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ