ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 1 ตอนที่ 1-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  4 ก.ค. 2562
หมายเลข  31010
อ่าน  152

    วิสุทธิแรก คือ ความบริสุทธิ์ของศีล (สีลวิสุทธิ) ศีลเกิดขึ้นพร้อมกับสติปัฏฐานที่ระลึกลักษณะของนามและรูปเป็นสีลวิสุทธิ[1] ในขณะที่มีความบริสุทธิ์จากความไม่รู้ในลักษณะของปรมัตถธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เมื่อสติปัฏฐานไม่เกิด ผู้นั้นจะต้องสำคัญว่าศีลเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงไม่ใช่สีลวิสุทธิ

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 1st Purity

อ่านตอนอื่นๆ...กดลิ้งค์

     1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
     4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
     5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
     6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
     7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

----------------------------

[1] คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ ตอน ๒ หน้าที่ 1 แสดงว่า สีลวิสุทธิ นั้นได้แก่ ศีล ๔ อย่าง มีปาฏิโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธศีล และปัจจยสันนิสิตศีล ที่บริสุทธิ์ดี


Tag  ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท วิสุทธิ

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ