ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 16 ตอนที่ 17-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  3 ก.ค. 2562
หมายเลข  31007
อ่าน  383

   วิปัสสนาญาณที่ 16 คือ ความรู้ชัดที่ทวบทวนพิจารณา (ปัจจเวกขณญาณ)

   เมื่อมรรควิถีจิตได้ดับไปหมด จิตที่เกิดต่อคือภวังคจิตอีกหลายดวง และจากนั้นก็จะเป็นมโนทวารวิถีจิตที่เกิดต่อ ซึ่งจิตเหล่านี้จะพิจารณาการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ได้บรรลุแล้ว วาระจิตแรกจะพิจารณาทบทวนมรรคจิต อีกวาระจิตหนึ่งจะพิจารณาผลจิต และอีกวาระจิตหนึ่งจะพิจารณากิเลสที่ได้ดับไปแล้ว อีกวาระจิตหนึ่งจะพิจารณากิเลสที่ยังคงอยู่ และอีกวาระจิตหนึ่งพิจารณานิพพาน ผู้ที่มรรคจิตและผลจิตของพระอรหันต์ได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องพิจารณากิเลสที่ยังคงเหลืออยู่ เพราะว่ามรรคจิตของพระอรหันต์ได้ดับกิเลสทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 16th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
   4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
   5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
   6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
   7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
   9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
   10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
   11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
   12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
   13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
   14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
   15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
   16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
   17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
   18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ