ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - สติปัฏฐาน 4 [ตอนที่ 5]

 
wittawat
วันที่  25 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30967
อ่าน  1,077

ตอนที่ 5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

สิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งปรากฏผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจ สามารถที่จะจำแนกได้โดยสติปัฏฐาน 4 ได้แก่

1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของรูปหนึ่งประเภทที่กาย ณ ขณะนั้นมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของความรู้สึกหนึ่งประเภท ณ ขณะนั้นมีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของจิตหนึ่งประเภท ณ ขณะนั้นมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานประเภทนี้ ประกอบด้วยสิ่งที่มีอยู่จริงที่ถูกจำแนกไว้โดยนัยที่นอกเหนือจาก สติปัฏฐาน 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า เมื่อสติเกิดขึ้น และระลึกรู้ธรรมหนึ่งประเภทที่สติปัฏฐานประเภทนี้ระลึก ณ ขณะนั้นมีธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Four Applications of Mindfulness

อ่านตอนอื่นๆ ... กดลิ้งค์

1. กิเลส 3 ระดับ ... กดลิ้งค์

2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ... กดลิ้งค์

3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ... กดลิ้งค์

4. มรรค 5 ... กดลิ้งค์

5. สติปัฏฐาน 4 ... กดลิ้งค์

6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย ... กดลิ้งค์

7. สัมมัปปธาน 4 ... กดลิ้งค์

8. อิทธิบาท 4 ... กดลิ้งค์

9. อินทรีย์ 5 ... กดลิ้งค์

10. พละ 5 ... กดลิ้งค์

11. โพชฌงค์ 7 ... กดลิ้งค์

12. มรรคมีองค์ 8 ... กดลิ้งค์

13. มรรควิถีจิต ... กดลิ้งค์

14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ... กดลิ้งค์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 6 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Kalaya
วันที่ 19 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ