การอบรมเจริญวิปัสสนา - ลำดับขั้นของวิปัสสนา ตอนที่ 2-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30980
อ่าน  734

การที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม มหากุศลจิตญานสัมปยุตต์ (เกิดพร้อมกับปัญญา) ต้องพิจารณาและจำแนกลักษณะทุกประเภทของนามและรูปซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชาติแล้วชาติเล่า ด้วยหนทางนี้ความเข้าใจความจริงจึงค่อยๆ เจริญยิ่งขึ้น เมื่อปัญญาคมกล้าขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณ (ความรู้ขั้นลึกซึ้งมาก ความรู้ที่เห็นชัด) จึงเกิดขึ้น ปัญญาประเภทนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่สามารถจะรู้ชัดเจนในลักษณะของนามและรูปผ่านทางมโนทวารในระดับขั้นของวิปัสสนาญานที่ถึงความสำเร็จตามลำดับ มีหลายขั้นของวิปัสสนาญานที่จะต้องถึงก่อนที่จะถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจจธรรม

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
p.methanawingmai
วันที่ 1 ก.ค. 2562

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ