แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๘ (ครั้งที่ 421-480)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๘ (ครั้งที่ 421-480)

ครั้งที่ 0421-0479 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักษณะคำพูดของสัตบุรุษ - บัณฑิต - มูลเหตุของอุโบสถ - การปลงบาปในวินัยของพระอริยเจ้า - อุโบสถสูตร - ว่าด้วยอุโบสถ ๓ อย่าง - จุดประสงค์ที่ถูกต้องในการรักษาอุโบสถ - อธิบายอุโบสถศีลข้อต่างๆ - ภิกษุที่คฤหัสถ์ไม่ควรเลื่อมใส - การคว่ำ หงายบาตรแก่คฤหัสถ์ - ผู้ควรไปอยู่ป่า - ตัณหากระทบกันเหมือนกำไล ๒ อัน - ภิกขุณีสูตร - อาศัยตัณหาละตัณหา อาศัยมานะละมานะ - เมถุนสูตร - เมถุนสังโยชน์ ๗ - อธิบายศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง - มหาสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า - สุเมธาเถรีคาถา ว่าด้วยโทษของกาม


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 40
4 เม.ย. 2566