แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๒ (ครั้งที่ 661-720)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๒ (ครั้งที่ 661-720)

ครั้งที่ 0661-0720 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - เล่าเรื่องข่าวสารพุทธศาสนา ศรีลังกา เชิญไปประชุมสนทนา - มูลเหตุของการวิวาท - ปาฏิกสูตร ว่าด้วยสุนักขัตตลิจฉวีมีความเห็นผิด - สมาธิที่ทำให้ปัญญาเกิด - ความเห็นผิดของพวกพรหม - โลกเสื่อม โลกเจริญ - นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ - จูฬนีสูตร ว่าด้วยเรื่องจักรวาล - ความเลื่อมใสของท่านพระอานนท์ - การพูดอ่อนหวานทำให้เกิดในสวรรค์ - ความโกรธ โทษของความโกรธ - กุศลที่เป็นเวยยาวัจจะ ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลของเวยยาวัจจะ - ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช - นิโครธสามเณร - พระติสสะ - บารมี ๑๐ โดยย่อ - สมถะในชีวิตประจำวัน


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 44
28 ธ.ค. 2564