แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๕ (ครั้งที่ 241-300)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๕ (ครั้งที่ 241-300)

ครั้งที่ 0241-0300 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อบายภูมิ - อธิบายลักษณะของนรก - เทวทูต ๕ - การฝึกบุรุษของพระพุทธเจ้า ๓ แบบ - พระเทวทัตทำสังฆเภท - ทุกข์ของบุคคลบริโภคกาม ๖ - ประวัติของอิสิทาสีเถรี - บุพกรรมของทางขุชชุชตรา - พระเจ้าพิมพิสาร - ติโรกุฑฒสูตร - การอุทิศส่วนกุศล - พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรต - ตัวอย่างกรรมของเปรตในเปตวัตถุ - ตัวอย่างกรรมของเทวดาในวิมานวัตถุ - เทวดามาทูลถามปัญหาในเทวดาสังยุต - เรื่องของยักษ์ในยักขสังยุต - มารมารบกวนพระพุทธเจ้าและพระสาวกในมารสังยุต - มาร ๕


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 37
28 ธ.ค. 2564