แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๖ (ครั้งที่ 301-360)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๖ (ครั้งที่ 301-360)

ครั้งที่ 0301-0360 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธรรมของคนพาล บัณฑิต  - โทษของความเลื่อมใสในบุคคล ๕ - ถ้อยคำชั่ว ถ้อยคำดีของบุคคล ๕ จำพวก - อานิสงส์ของการถวายผ้า บาตร มีดโกน - วิชาเป็นประธานของกุศลธรรม - เจตนาเป็นศีล - เจตสิกเป็นศีล - ความสำรวมเป็นศีล -ความไม่ล่วงเป็นศีล - ปาณาติบาต - องค์และโทษของปาณาติบาต - สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ - กุสีตวัตถุ ๘ - อารัพภวัตร ๘ - อักขณะ ๘ - องค์ของมหาโจร ๘ - ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ - ภิกษุฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก - องค์และโทษของอทินนาทาน - คนทำสุจริต ๓  ชื่อว่ารักษาตนเอง - กาเมสุมิจฉาจาร - สตรีต้องห้าม ๒๐ จำพวก


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 38
28 ธ.ค. 2564