แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๔ (ครั้งที่ 180-240)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๔ (ครั้งที่ 180-240)

ครั้งที่ 0181-0240 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - การจำแนกทานในทักขิณาวิภังคสูตร - สังฆทาน - ความน่าอัศจรรย์อุคคคฤหบดี ๘ ประการ - มงคล ๓๘ ประการ - สังคหวัตถุ ๔ - สัปปุริสทาน ๘ - เจริญวิปัสสนาด้วยความฉลาดด้วยอาการ ๙ - สิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก ๗ - สีหเสนาบดี - เหตุให้ค้าขายขาดทุนหรือกำไร ๔ - การบูชายัญ - เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ อย่าง - ความปราถนาที่หาได้ยาก ๔ - ไม่ควรเชื่อด้วยอาการ ๑๐ ในเกสปุตตสูตร


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 36
28 ธ.ค. 2564