แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๗ (ครั้งที่ 361-420)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๗ (ครั้งที่ 361-420)

ครั้งที่ 0361-0420 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ติสสเมตเตยสูตร -โทษของเมถุน - ศีลกถา - อิริยาบถ - รูปนั่ง - ขับรถเจริญสติ - เตมิยชาดก - มหาสุญญตสูตร - ภูมิชสูตรกา - ประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย - จูฬตัณหาสังขยสูตร - ตัณหาสูตร - อาหารสติ - คณกโมคัลลานสูตร - ศึกษาตามลำดับ - อถ.สติบัฏฐานวิภังค์ - อธิบายเวทนา - อัจฉราสูตร - ฉวิโสธนสูตร - การตรวจสอบการหลุดพ้น - เรื่องจิตสั่ง - อรรถกถาสามคามสูตร - การวิวาทเรื่องข้อปฏิบัติ - ศีลข้อที่ ๔  มุสาวาท - วิบากของมุสาวาท - จตุถปาราชิก - ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม - มหาโจร ๕ จำพวก - ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรัย


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 39
28 ธ.ค. 2564