โสภณธรรม แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โสภณธรรม แผ่นที่ ๒

แผ่นที่ ๒ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ชีวิตดำรงอยู่ชั่วขณะจิต ควรเจริญเมตตา - แนวทางเจริญสติปัฎฐาน - หลักของการศึกษาเพื่อเข้าใจ(ปรุงแต่งจิต) - สังขารุเปกขาญาณนามรูปปริจเฉทญาณ - แนวปฏิบัติ - อัตตสัญญา - วิปลาส ๔ - บัญญัติเป็นอารมณ์ของสติปัฎฐาน - สาธยายอาการ ๓๒ - ปหานวินัย ๕ - ทางเดินมี ๒ ทาง คือ ละคลายหรือยึดมั่น - ถามเรื่องวิปัสนาญาณ - ธรรมมีความปราโมทย์เป็นเบื้องต้น - ญาณกถา อธิบายปัญญาขั้นต่างๆ - ญาณรู้ได้คราวมีภัย - โกลาหล ๓ - สภาวะ ๔ อย่าง ไม่ควรดูหมิ่น - ภังคานุปัสสนาญาณ มีอานิสงส์ ๘ ประการ - นิพพิทาญาณ รู้ชัดในความหน่าย - โทษของการคลุกคลี - วิตกในชีวิตประจำวัน - โทษของการศึกษาพระไตรปิฎกผิด


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ


ความยาว 25 ชั่วโมง
หมายเลข 24
ปรับปรุง 14 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ