โสภณธรรม แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โสภณธรรม แผ่นที่ ๑

แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักษณะของผู้มีศรัทธา ๓ อย่าง - อานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ - ลักษณะของสติเจตสิก - ลักษณะของสติ ๑๗ อย่าง ในมิลินทปัญหา - ศรัทธา สติ เป็นต้น เป็นธรรมยังศีรษะ - อวิชชาหุ้มห่อโลกไว้ - โลกไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ - ตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลก - สติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลส - สัจจกนิครนฑ์โต้วาทะกับพระพุทธเจ้า - ลักษณะของมิตร-ไม่ใช่มิตร - หิริโอตตัปปะที่เป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ - เหตุเพื่อได้ปัญญา ๘ ประการ - ผู้ไม่มีหิริไม่ควรเพื่อตรัสรู้ - ลักษณะโลภเจตสิก - ถามเรื่องฌานเป็นบาทของวิปัสสนา - ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหาร - ฤกษ์ดี - โลภะในชีวิตประจำวัน - ลักษณะของเมตตา - ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ว่ายากฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ

ความยาว 25 ชั่วโมง
หมายเลข 23
ปรับปรุง 14 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ

ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari