โสภณธรรม แผ่นที่ ๑
โสภณธรรม แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


การบรรยายเรื่องโสภณธรรม แบ่งเป็น ๗ แผ่น

แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ลักษณะของผู้มีศรัทธา ๓ อย่าง / อานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ

ลักษณะของสติเจตสิก / ลักษณะของสติ ๑๗ อย่าง ในมิลินทปัญหา

ศรัทธา สติ เป็นต้น เป็นธรรมยังศีรษะ / อวิชชาหุ้มห่อโลกไว้

โลกไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ / ตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลก

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลส / สัจจกนิครนฑ์โต้วาทะกับพระพุทธเจ้า

ลักษณะของมิตร-ไม่ใช่มิตร / หิริโอตตัปปะที่เป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ

เหตุเพื่อได้ปัญญา ๘ ประการ / ผู้ไม่มีหิริไม่ควรเพื่อตรัสรู้

ลักษณะโลภเจตสิก / ถามเรื่องฌานเป็นบาทของวิปัสสนา

ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหาร / ฤกษ์ดี

โลภะในชีวิตประจำวัน / ลักษณะของเมตตา / ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ว่ายาก

 
ความยาว 25 ชั่วโมง

หมายเลข 23
ปรับปรุง 12 ก.ค. 2556


ซีดีแนะนำ