ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง
 
มศพ.
วันที่  1 ส.ค. 2559
หมายเลข  28037
อ่าน  3,126

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

ขอเชิญคลิกชมประเด็นธรรม
"พระธรรมวินัย" ได้ที่กระทู้ ต่อไปนี้


ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

คฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม

บวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัย หลอกลวงตั้งแต่เริ่มบวช

กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

ใครคือพระภิกษุ

ถ้าไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆ

ภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง

ทางออกที่ดี เมื่อพระภิกษุรับเงิน

ไม่อนุโมทนากับภิกษุผู้ทุศีล

ถ้าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้ บวชทำไม

เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย

โทษของการล่วงพระวินัยบัญญัติ

พระวินัยเป็นเครื่องวัดความละอาย

คนชั่วจะเป็นหัวหน้าของคนดีไม่ได้

ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย

เชียร์ฟุตบอล ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต  

สงสารพระภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย

ศากยบุตร  

ลาเดินตามหลังฝูงโค  

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 1 ส.ค. 2559

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเผยแพร่ความจริงให้ปรากฏ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
thilda
วันที่ 8 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 8 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 14 ส.ค. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 14 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ส.ค. 2559

เป็นประโยชน์เพื่อความรู้ความเข้าใจแก่พุทธบริษัท

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ