ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง
 
มศพ.
วันที่  1 ส.ค. 2559
หมายเลข  28037
อ่าน  3,378

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

ขอเชิญคลิกชมประเด็นธรรม
"พระธรรมวินัย" ได้ที่กระทู้ ต่อไปนี้


ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

คฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม

บวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัย หลอกลวงตั้งแต่เริ่มบวช

กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

ใครคือพระภิกษุ

ถ้าไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆ

ภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง

ทางออกที่ดี เมื่อพระภิกษุรับเงิน

ไม่อนุโมทนากับภิกษุผู้ทุศีล

ถ้าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้ บวชทำไม

เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย

โทษของการล่วงพระวินัยบัญญัติ

พระวินัยเป็นเครื่องวัดความละอาย

คนชั่วจะเป็นหัวหน้าของคนดีไม่ได้

ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย

เชียร์ฟุตบอล ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต  

สงสารพระภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย

ศากยบุตร  

ลาเดินตามหลังฝูงโค  

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


Tag  กิจของพระภิกษุ พระธรรมวินัย พระรับเงิน ภิกษุผู้ทุศีล ร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 1 ส.ค. 2559

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่มีส่วนเผยแพร่ความจริงให้ปรากฏ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 8 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 8 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 14 ส.ค. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 14 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ส.ค. 2559

เป็นประโยชน์เพื่อความรู้ความเข้าใจแก่พุทธบริษัท

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ