เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย

บ้านธัมมะ ๐๑๗ เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย

ผู้ที่เป็นบัณฑิต รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว เมื่อเห็นความประพฤติที่ไม่ดี ไม่เหมาะไม่ควรของผู้อื่น ก็มีการกล่าวให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรทำ ด้วยความเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆ พร้อมทั้งกล่าวกระจายความจริงให้แพร่หลายไปในทุกที่ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่หลงเข้าใจผิด

วีดีโอหมายเลข  2120
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560