พระธรรม ควรที่ทุกคนจะได้ฟังได้ศึกษา

บ้านธัมมะ ๐๒๐ พระธรรม ควรที่ทุกคนจะได้ฟังได้ศึกษา

พระธรรม เป็นสิ่งที่มีค่า ประเสริฐ ควรค่าแก่การฟัง การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้จำกัดว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็ตาม ควรฟังทั้งนั้น เพราะมีประโยชน์โดยส่วนเดียว ไม่มีโทษเลย

 

วีดีโอหมายเลข  2131
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560