ตั้งต้นที่คำว่า ธรรม

บ้านธัมมะ ๐๒๔ ตั้งต้นที่คำว่า ธรรม

ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ซึ่งเป็นคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ย่อมไม่มีทางที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้เลย ดังนั้น จะเข้าใจความจริงได้ ต้องตั้งต้นฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริง ซึ่งเป็นธรรม โดยตลอด


หมายเลข  2135
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ