สิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

บ้านธัมมะ ๐๒๘ สิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม 

พระธรรม ควรค่าแก่การฟังการศึกษาสำหรับทุกคน ไม่จำกัด แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม คือ ถ้าผู้ใหญ่ไม่เริ่มศึกษาพระธรรม แล้วจะเอาความรู้ความเข้าใจที่ไหนมากล่าวหรือมาบอกแก่เด็ก ดังนั้น ใครก็ตามที่เข้าใจพระธรรม ก็ควรที่จะได้อนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย


หมายเลข  2141
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ