ปฏิบัติคืออะไร

บ้านธัมมะ ๐๒๕ ปฏิบัติคืออะไร 

ปฏิบัติด้วยความไม่รู้ ผลคือไม่รู้ เมื่อไม่รู้ตั้งแต่ต้น ต่อไปจะรู้ได้อย่างไร ชวนกันไปปฏิบัติคือชวนกันไปไม่รู้ แล้วจะไปไหม? ยุคนี้ เป็นยุคไม่รู้ ดังนั้นจะเข้าใจอย่างถูกต้องได้ ก็ด้วยการฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ความเข้าใจถูกเห็นถูกนี้เอง ที่ขัดเกลาความเห็นผิดและความไม่รู้


หมายเลข  2138
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ