ความละเอียดเรื่องโลก

บ้านธัมมะ ๐๒๑ ความละเอียดเรื่องโลก

โลก เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดแล้วดับ ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ซึ่งก็คือสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้เลย แม้จะมีโลก อยู่กับโลก อยู่ในโลก ก็ไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วีดีโอหมายเลข  2132
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ