การฟังพระธรรม ย่อมทำให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บ้านธัมมะ ๐๑๘ การฟังพระธรรม ย่อมทำให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ย่อมเกิดความปีติเมื่อได้ยินคำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงมีพระมหากรุณาแสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ดังนั้น จะได้ยินได้ฟังธรรม ก็เพราะมีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำที่พระองค์ตรัส เป็นวาจาสัจจะ เป็นคำจริง ที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ถ้าไม่มีโอกาสฟัง ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ, ธรรม คิดเองไม่ได้ ต้องฟัง จึงจะเข้าใจได้

วีดีโอหมายเลข  2121
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560