รัฐบาลที่ตั้งบ่อนคาสิโนหวังดีต่อประชาชนหรือเปล่า? ตอนที่ ๒

บ้านธัมมะ ๐๑๖ รัฐบาลที่ตั้งบ่อนคาสิโนหวังดีต่อประชาชนหรือเปล่า? ตอนที่ ๒

การส่งเสริมให้เล่นการพนันเป็นการมอมเมาประชาชน เพิ่มอกุศลให้เกิดมากขึ้น เป็นการหวังร้ายต่อประชาชน ไม่ใช่หวังดีเลยแม้แต่น้อย ถ้าหวังดีจริงๆจะต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องเท่านั้น

วีดีโอหมายเลข  2119
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560