ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๓ (จบ)

บ้านธัมมะ ๐๑๓ ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๓ (จบ)

ถ้าไม่ฟังพระธรรม คือ ปริยัติ ซึ่งเป็นเรื่องของธรรม ก็จะไม่มีความเข้าใจใดๆ พอที่จะสติจะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติโดยที่จะไม่ฟังพระธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย

วีดีโอหมายเลข  2113
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560