ปรองดองด้วยความเข้าใจพระธรรม

บ้านธัมมะ ๐๑๐ ปรองดองด้วยความเข้าใจพระธรรม

อกุศล เป็นธรรมฝ่ายดำ ปรองดองกันไม่ได้ เข้ากันไม่ได้กับธรรมฝ่ายที่เป็นกุศล ดังนั้น จะปรองดองกัน ก็ต้องด้วยกุศลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความเข้าใจพระธรรม ความดีทั้งหลายเจริญขึ้นได้ เมื่อมีความเข้าใจพระธรรม แล้วความเข้าใจพระธรรมจะมาจากไหน ก็ต้องเริ่มที่การฟังพระธรรมที่พระสัมมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วีดีโอหมายเลข  2108
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560