สำนักปฏิบัติ เป็นสำนักที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บ้านธัมมะ ๐๐๖ สำนักปฏิบัติ เป็นสำนักที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ด้วยความละเอียดรอบคอบ ย่อมไม่มีทางจะเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงได้เลย เมื่อไม่เข้าใจ มีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ก็สอนผิด แสดงสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นคำสอนปลอม ปฏิบัติปลอม เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบจริง ๆ ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง

หมายเลข  2104
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560