ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย

บ้านธัมมะ ๐๐๕ ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย

ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม จะไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด แล้วจะรักษาพระพุทธศาสนาได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจจริง ๆ และ พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จริง ๆ น้อมประพฤติตามพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองจริง ๆ ให้เหมาะควรแก่ความเป็นผู้ดำรงเพศที่สูงยิ่ง

หมายเลข  2103
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560