โทษของการล่วงพระวินัยบัญญัติ

บ้านธัมมะ ๐๐๒ โทษของการล่วงพระวินัยบัญญัติ สนทนาธรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

พระภิกษุ เมื่อล่วงพระวินัยบัญญัติ ย่อมมีโทษตามความหนักเบาของสิกขาบท นั้น ๆ หนักสุด คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที

หมายเลข  2100
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ