ชาติจะมั่นคงด้วยอะไร

บ้านธัมมะ ๐๑๔ ชาติจะมั่นคงด้วยอะไร

ประเทศชาติจะเจริญ เพราะคนแต่ละคนเป็นคนดี คือ กุศลชาติ (กุศลจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย) เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ไม่ใช่อกุศลธรรม เพราะขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้น นั่น เสื่อมแล้ว ไม่ใช่ความเจริญเลยแม้แต่น้อย

วีดีโอหมายเลข  2114
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560