มิตร คือ ผู้หวังดีจริงๆ

บ้านธัมมะ ๐๑๙ มิตร คือ ผู้หวังดีจริงๆ

ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน ความหวังดี ไม่เคยทำร้ายใครเลย เป็นสภาพธรรมที่งาม เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั่วไปหมด ไม่ว่าจะกับคนดีหรือคนเลวก็ตาม

วีดีโอหมายเลข  2130
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560