ยิ่งฟัง ยิ่งเข้าใจ

บ้านธัมมะ ๐๒๗ ยิ่งฟัง ยิ่งเข้าใจ 

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แต่ละคำ ทำให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงโดยตลอด ยิ่งฟัง ยิ่งสะสมความเข้าใจยิ่งขึ้นในความเป็นจริงของธรรม และเมื่อเข้าใจถูกแล้ว ก็จะไม่ไปสู่ทางแห่งความเห็นผิดที่ไม่ทำให้รู้ความจริง


หมายเลข  2140
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560