ลอยอังคารกับความเข้าใจที่ถูกต้อง

บ้านธัมมะ ๐๓๐ ลอยอังคารกับความเข้าใจที่ถูกต้อง

การลอยอังคาร (ลอยเถ้าที่เผาศพแล้ว) ไม่มีผลต่อการเกิดใหม่ของผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว เพราะผู้นั้นไปตามกรรม สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว คือ ทำบุญอุทิศให้ ส่วนอังคาร นั้น ถ้าเก็บไว้ก็เป็นกังวล ก็ทำให้เหมาะสมที่สุด จะลอยน้ำก็ได้ ที่เรียกว่า ลอยอังคาร แต่ไม่ใช่ทำไปด้วยความเข้าใจผิด


หมายเลข  2143
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560