ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม

บ้านธัมมะ ๐๓๓ ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริง แล้วทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจถูกเห็นถูก ซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่มีทางที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้เลย ต้องได้ฟังจีงจะเข้าใจ ดังนั้น เกิดมาแล้วตายไป ก็ยังมีประโยชน์ที่มีโอกาสได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการได้ฟังพระธรรม ที่จะสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้า


หมายเลข  2152
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560