ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

บ้านธัมมะ ๐๓๗ ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

การศึกษาพระธรรม ต้องละเอียด ไม่เผิน และมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษา และที่สำคัญ ความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิด ความไม่รู้และกิเลสทั้งหลาย


หมายเลข  2160
ปรับปรุง  26 มิ.ย. 2566