ความเห็นผิดอันตรายอย่างยิ่ง

บ้านธัมมะ ๐๔๐ ความเห็นผิดอันตรายอย่างยิ่ง 

ความเห็นผิด มีโทษมาก อันตรายมาก ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว ยังสะสมต่อไป เห็นผิดต่อไปทุกชาติ พอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ไม่มาเฝ้า ไม่มาฟังพระธรรม


หมายเลข  2165
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ