เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก

บ้านธัมมะ ๐๒๘ เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก 

เกิดมาด้วยความไม่รู้ แล้วจะไม่รู้ต่อไป ถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


หมายเลข  2161
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ