คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

บ้านธัมมะ ๐๓๕ คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

การมีโอกาสได้สนทนาธรรม เป็นการพบกันที่ประเสริฐ เพราะทำให้ได้เข้าใจความจริง ตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้ละทิ้งในสิ่งที่ผิด น้อมรับในสิ่งที่ถูกต้อง


หมายเลข  2154
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560