ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

บ้านธัมมะ ๐๓๖ ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

การเห็นภัยของอกุศล เป็นเหตุให้กุศลเกิด และไม่ประมาท ด้วย ไม่มีอะไรดีเท่ากับการเป็นคนดี แต่ดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ เพราะกิเลสมีมาก


หมายเลข  2155
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560