ระลึกเป็นไปในกุศล

บ้านธัมมะ ๐๓๙ ระลึกเป็นไปในกุศล 

ความดีเกิดเมื่อใด ทำดีเมื่อใด เพราะขณะนั้น สติเกิดระลึกเป็นไปในความดี นั้นๆ


หมายเลข  2162
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560