ดวงตาเห็นธรรม

บ้านธัมมะ ๐๔๓ ดวงตาเห็นธรรม

ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมตามความเป็นจริงได้เลย ไม่มีทางที่ดวงตาเห็นธรรมจะเกิดขึ้นได้เลย เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการฟังพระธรรมให้เข้าใจ


หมายเลข  2173
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560