บวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัย หลอกลวงตั้งแต่เริ่มบวช

บ้านธัมมะ ๐๔๒ บวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัย หลอกลวงตั้งแต่เริ่มบวช

บวชแล้ว ไม่ศึกษาพระธรรมวินัย ชื่อว่าหลอกลวงตั้งแต่บวช เพราะไม่ได้มีความจริงใจในการขัดเกลากิเลส และไม่ชื่อว่าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัย


หมายเลข  2168
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ