ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

บ้านธัมมะ ๐๙๖ ถึงเวลาหรือยังที่จะร่วมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง

ภิกษุในธรรมวินัย มีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง เงินทอง ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง เป็นต้นเหตุให้พอกพูนกิเลสมากยิ่งขึ้น ไม่สงบ วุ่ยวาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่พุทธบริษัทจะได้ร่วมใจกันทำสิ่งที่ถูกต้องกล่าวคำจริง โดยไม่ตรงกลัวอะไรทั้งนั้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงพระพุทธศาสนา ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกของแต่ละบุคคล

หมายเลข  2236
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560