วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
 กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
 รายการบ้านธัมมะ 19 มีนาคม 2561
รับชมรายการบ้านธัมมะ
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันจันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๕.๕๐ น.

ออกอากาศซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๓๘๑ – ๓๙๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

โดยมากทุกท่านต้องการสมาธิ ความมั่นคงของจิต เวลาที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของรูปทางหนึ่งทางใด เช่น กำลังรู้ลักษณะของรูปที่กำลังปรากฏทางตา จิตสงบไหม ก็สงบ และเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะด้วย ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสงบ โดยที่ไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏ ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
  สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 5,023,078
  •  ออนไลน์ 3
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 51